Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS säljer sin återstående andel i Skyways

September 6, 2010 14:15

SAS Koncernen har idag ytterligare förenklat sin företagsstruktur genom att sälja sin återstående ägarandel om 19,9% i regionalflygbolaget Skyways Holding AB. Köpare är Largus Holding AB, ett bolag helägt av familjen Salén, och som sedan tidigare innehar 80,1% av Skyways Holding AB.

Försäljningen är en av flera avyttringar och försäljningar som genomförts enligt Core SAS strategin, som bland annat innebär fokus på affärsresenärer och en förenklad organisation. SAS och Skyways avser fortsätta sitt nära kommersiella samarbete även i framtiden.

Transaktionen medför en realisationsförlust för SAS om ca 40 MSEK.

 

För mer information, vänligen kontakta

Sture Stølen, IR-ansvarig, +46 70 997 14 51

SAS Group Investor Relations

 

 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2010 kl. 1415.

Latest news