Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS tager kritik fra Rigsrevisionen alvorligt

August 12, 2010 16:50

SAS bliver i en rapport fra Rigsrevisionen kritiseret for at have fløjet med fly, der formelt set ikke var luftdygtige i perioden 2006-2009. Sagen drejer sig om de såkaldte AD-noter (Airworthiness Directive note), hvor SAS i 20 tilfælde har foretaget de påkrævede eftersyn efter tidsfristens udløb. Det fremgå af rapporten, at Rigsrevisionen og SLV er tilfredse med de initiativer, SAS har iværksat, for at undgå fremtidige overskridelser.”SAS tager overskridelserne og Rigsrevisionens kritik yderst alvorligt. Det er meget beklageligt, at vi i nogle tilfælde ikke har levet op til vores egne meget høje krav. Ansvaret ligger hos SAS. Men samtidig er det vigtigt at understrege, at overskridelserne ikke har haft indflydelse på flysikkerheden. Ved kontrol af de AD-noter, hvor tidsfristen var overskredet, kunne vi konstatere, at vores fly ikke havde de fejl, som AD noten bad os om at undersøge,” siger Senior Vice President i SAS, Flemming Jensen.

 For at undgå lignende sager har SAS gennemført en lang række initiativer og konkrete tiltag. Således har SAS skærpet rutinerne for at kvalitetssikre inspektionerne, gennemgået alle procedurer endnu en gang for eventuelt at fange uklarheder og trænet personalet yderligere, samt ændret organisationen. Senest er de to afdelinger, der står for planlægningen og udførelsen af vedligeholdelse, slået sammen til én mere effektiv afdeling.

 ”Vi kan konstatere, at Rigsrevisionen og SLV finder de mange initiativer, vi har iværksat for at undgå fremtidige overskridelser, tilfredsstillende. Det er helt afgørende at slå fast, at sikkerhedskravene i SAS er ekstremt høje, og at arbejdet med flysikkerheden har – og har altid haft – førsteprioritet,” siger senior Vice President Flemming Jensen.

SAS har selv ansvaret for at sikre, at vi til enhver tid lever op til reglerne for flyvesikkerhed. SAS gennemtjekker konstant sikkerhedsprocedurer og arbejdsinstruktioner. Og det er netop i forbindelse med SAS egenkontrol, at det blev konstateret at tidsfristen var udløbet på 20 af de såkaldte AD-noter i perioden 2006-2009. Dette har SAS selv rapporteret til myndighederne.

SAS vil nu afvente, at Rigsrevisionens notat er drøftet med statsrevisorerne.

 

Yderligere information:  SAS kommunikationsafdeling +45 3232 3135.

 

Fakta: En AD (Airworthiness Directive) note er et direktiv fra myndigheder eller fabrikanter til flyselskaberne om at inspicere bestemte dele af flyet indenfor en given dato, og justere, ændre eller udskifte delene, hvis der er behov for det. Kravet kommer som konsekvens af en finding på den pågældende flytype et eller andet sted i verden. Hvis AD-noten ikke bliver udført inden fristen udløber, er flyet formelt set ikke luftdygtigt. Alle flyselskaber får AD-noter, og de udgør en del af alle de generelle vedligeholdelseskrav, som selskaberne er pålagt. 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here