Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Svenska staten fortsätter välja SAS

April 22, 2010 16:00

SAS har tillsammans med partners återigen vunnit svenska statens upphandling av utrikes flygresor. Upphandlingen har genomförts av Försvarsmaktens logistik, FMLOG, och gäller för alla statliga myndigheter, verk, högskolor och universitet. För SAS är avtalet värt 210 miljoner kronor, medan det totala värdet är 320 miljoner och därmed också inkluderar SAS Star Alliance™ partners Austrian Airlines, Lufthansa och Swiss.

I konkurrens med flera andra flygbolag vann SAS upphandlingen på samtliga offererade utrikes flyglinjer. Förutom priset, många direktlinjer och ett brett linjenät tillsammans med sina partners spelade SAS goda miljöarbete en viktig roll i valet. Flygbolagen ska bland annat ha en väldokumenterad miljöstrategi, kunna presentera en godkänd hållbarhetsredovisning och kunna lämna statistik över koldioxidutsläpp för myndigheternas resor.

– Vi är väldigt positiva till att Svenska staten även värderar vårt hårda miljöarbete i dessa förhandlingar, då vårt mål är att vara världens mest miljömedvetna flygbolag. Förutom de krav som staten ställt upp är vi också Europas punktligaste flygbolag vilket sparar värdefull tid åt statens medarbetare och pengar åt skattebetalarna, säger Lars-Ove Filipson, Vice President, Corporate Sales, SAS.

– Svenska staten är vår enskilt största och viktigaste kund i Sverige, därför är det extra glädjande att staten har gett oss förnyat förtroende, fortsätter Filipson.

Flest utrikesresor gjorde staten 2009 till Köpenhamn följt av Bryssel och Frankfurt. Avtalet är ettårigt och gäller från 1 juni 2010 till 31 maj 2011. Det används av 265 statliga myndigheter, verk, högskolor och universitet i Sverige.För mer information, vänligen kontakta:
SAS press jour 08 797 2944

Latest news