Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Antal passagerare ökade med 13,5%

June 9, 2011 11:00

SAS koncernen transporterade 2,6 miljoner passagerare under maj, en ökning med 13,5%. SAS hade även tydliga framgångar med ökad trafik på svenska inrikeslinjer där konkurrensen ökat.SAS koncernen fortsatte att öka kapaciteten i maj i enlighet med tidigare planer med 10,2%. Den interkontinentala trafiken ökade något, framförallt på USA till följd av öppnandet av linjen Oslo-New York som fortsatte visa en god utveckling. Scandinavian Airlines trafik ökade i Danmark, Norge och Sverige med särskilt god tillväxt på norsk och svensk inrikes. På de svenska inrikeslinjerna till/från Göteborg och Malmö ökade SAS trafik med 4% respektive 19% trots ökad konkurrens.

SAS koncernens totala kabinfaktor minskade med 2,2 procentenheter till 73,4% vilket till stor del förklaras av effekterna från den tidigare jordbävningen i Japan.

– Det är glädjande att se att trafiktillväxten i stort fortsätter i nivå med våra förväntningar. Att vi trots kraftigt ökad konkurrens på vissa inrikeslinjer kan uppvisa tillväxt visar att vi klarar konkurrensen väl och att kunderna uppskattar SAS erbjudande, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, steg under april med 6,1%. Utvecklingen för maj förväntas likna utfallet under april med en något positiv RASK och fortsatt stabil yield.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451  

Latest news