Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Flera passagerare flyger med SAS

December 7, 2011 11:00

Trots fortsatt ökad konkurrens uppvisar SAS koncernen en trafiktillväxt inom Europa med 3,7% Antalet passagerare ökade med 103 000 till 2,3 miljoner. Kabinfaktorn uppgick under november till 68,7%.Konkurrensen på SAS koncernens kärnmarknader var fortsatt hård i november och marknadskapaciteten steg med upp mot 20% på vissa inrikeslinjer. Samtidigt ökade SAS koncernen kapaciteten med måttliga 2,6%. Trots den kraftigt ökade marknadskapaciteten ökade SAS trafik på inrikeslinjerna med 6,1%. Den interkontinentala trafiken minskade dock med 5,4% till följd av lägre volymer på Asienlinjerna vilket gjorde att den totala tillväxten stannade på 0,8%.

– Det är mycket tillfredsställande att vi trots svagare efterfrågan och fortsatt hård konkurrens kan fortsätta att växa framför allt inom Skandinavien. Återigen visar detta att vårt erbjudande är starkt och att vi är på rätt väg vilket ytterligare understryks av att vår kundnöjdhet som i oktober fortsätter att vara den bästa på över 11 år. Den hårda konkurrensen visar dock med all tydlighet nödvändigheten av att vi uppnår förbättringen i enhetskostnaden på 3-5% per år enligt vår strategi. Samtidig kommer vi fortsätta förbättra vårt kommersiella erbjudande med större fokus på säljarbete i enlighet med vår strategi 4Excellence, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, var 9,5% lägre än föregående år under oktober samtidigt som yielden sjönk med 7,3%. Under november förväntas yielden att bli negativ, men betydligt bättre än under oktober samtidigt som RASK förväntas bli bättre än utfallet för oktober.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451 ,

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here