Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändringar i valberedningen för SAS AB

January 13, 2011 13:30

Vid årsstämman i SAS AB den 7 april 2010 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändring:

Den svenska staten har meddelat att Björn Mikkelsen, som representerat aktieägaren svenska staten, har ersatts av Marianne Förander, ämnesråd i svenska Finansdepartementet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande sex personer:

Marianne Förander, Finansdepartementet, för svenska staten, ordförande
Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten
Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten
Peter Wallenberg Jr, för Knut och Allice Wallenbergs stiftelse
Karsten Biltoft, för Danmarks Nationalbank
Anders Rydin, för SEB fonder

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here