Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Fortsatt trafiktillväxt med bäst utveckling på den norska marknaden

September 7, 2011 11:00

Antalet passagerare ökade under augusti med 1,2% till 2,2 miljoner. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 0,8%. SAS fortsätter samtidigt att vara världens punktligaste flygbolag för andra månaden i rad.Kabinfaktorn fortsatte att vara hög och uppgick till 77%, men var ned med 1,2% jämfört med föregående år. Den interkontinentala trafiken uppvisade en kabinfaktor på 89,7%. Linjerna till/från Danmark/Norge/Sverige fortsätter att vara hårt konkurrensutsatta men trafiken på både norsk ut- och inrikes var särskilt stark i augusti.

SAS var världens punktligaste bolag i augusti med en punktlighet på 93,8%. Även Widerøe noterade en mycket god punktlighet i augusti på 91,2%.

– Högsta kundnöjdheten på elva år, Europas punktligaste flygbolag 2009, 2010 och nu världens punktligaste bolag i juli och augusti 2011 är ett mycket gott resultat av allt det arbete som lagts ned på att förbättra verksamheten. De vidtagna åtgärderna har markant förbättrat vår konkurrenskraft. Efter framgångarna på både affärs- och leisure destinationerna ser vi fram emot att fortsätta vårt kontinuerliga arbete med att förbättra erbjudandet med det bästa, smidigaste och kostnadseffektivaste resandet för våra kunder samtidigt som vi varje dag fokuserar på att sänka våra kostnader, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, var oförändrad under juli samtidigt som yielden sjönk med 1,8%. Förändringen av RASK och yield förväntas bli i nivå eller marginellt bättre i augusti än i juli.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451  

Latest news