Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

God passagerarväxt på 7,8% under januari

February 7, 2011 11:00

SAS koncernens goda trafikväxt från slutet av 2010 fortsatte även under årets första månad och trafiken (RPK) ökade med 5,4%. Samtidigt steg antalet passagerare med 7,8% till 1,8 miljoner.Säsongsmässigt är januari normalt den månaden på året med lägst aktivitet inom flygbranschen i Norden. I linje med strategin att växa i nivå med marknaden ökade SAS koncernen kapaciteten med 8,2% under januari. Ökningen var störst på de interkontinentala och intraskandinaviska linjerna.

Trafiken var starkast på de intraskandinaviska linjerna, inrikes och  Asienlinjerna under januari, men  svagare på USA.

Efter de mycket krävande vinterförhållandena under november och december förbättrades kvaliteten och Scandinavian Airlines punktlighet uppgick till 87,8%. Av de planerade flygningarna genomfördes 99,2%, vilket är över standard under vinterhalvåret.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, steg under december med 11%, positivt påverkad av förbättrad kabinfaktor, cargo och omräkningsdifferenser. Yielden för januari förväntas förbättras jämfört med december och RASK bli svagt positiv.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news