Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

God trafikökning med störst tillväxt på svensk europatrafik

October 7, 2011 11:01

Trafiktalen för september bekräftar att SAS koncernen fortsätter att klara den hårda konkurrensen väl. Antalet passagerare ökade med 4,7% till 2,6 miljoner. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 5,4% och kabinfaktorn uppgick till 74,6%.SAS koncernen transporterade 115 000 fler passagerare under september än föregående år. Den interkontinentala trafiken ökade 8,7% och uppvisade en kabinfaktor på 87,4%. Den goda trafikökningen under månaden kommer från en relativt jämn tillväxt i stora delar av trafiksystemet, med störst ökning på svensk europatrafik där tillväxten var 11,5%. Särskilt god tillväxt har noterats på framför allt befintliga linjer till viktiga affärsdestinationer som t.ex. Amsterdam, Zürich och London.

– Det är glädjande att vår kundnöjdhetsindex fortsätter öka, vilket bekräftas av en god tillväxt på 5,4%. Vår höga punktlighet under flera år är en viktig faktor i kundernas ögon. Vi fortsätter vårt kontinuerliga arbete med att förbättra erbjudandet med det bästa, smidigaste och kostnadseffektivaste resandet för våra kunder samtidigt som vi varje dag fokuserar på att sänka våra kostnader. Detta är områden vi fortsätter att arbeta vidare med i vår nya strategi 4Excellence, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, var 0,7% högre än föregående år under augusti samtidigt som yielden sjönk med 2,2%. Under september förväntas underliggande RASK bli lägre jämfört med föregående år och förändringen i yielden att bli något lägre eller i nivå med augusti.

SAS punktlighet uppgick under september till 91,2%.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451  

Latest news