Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

God trafiktillväxt och mer välfyllda flyg under juni

July 7, 2011 11:00

SAS koncernen transporterade 2,6 miljoner passagerare under juni, en ökning med 4,9%. Trots fortsatt hård konkurrens har SAS koncernen framgångar och trafikökningar framför allt på de norska och svenska inrikeslinjerna samt på de interkontinentala linjerna.I linje med strategin att växa i nivå med marknaden ökade SAS koncernen kapaciteten med 3,4% under juni. Den interkontinentala trafiken hade en god trafikökning på 5,9%, framförallt till följd av stark utveckling på USA-linjerna. Den nyöppnade linjen Oslo-New York uppvisade en god utveckling med en kabinfaktor på drygt 88%. Scandinavian Airlines trafik ökade under månaden särskilt starkt på norsk inrikes. På de mycket konkurrensutsatta europalinjerna till/från Sverige ökade trafiken med 9,1%.Totalt ökade SAS koncernens trafik under juni med 4,6% och kabinfaktorn ökade med 0,9 procentenheter till rekordhöga 80,6%.

SAS var Europas punktligaste bolag i juni med en ankomstpunktlighet på 89,2%.

– Trots fortsatt hård konkurrens på alla marknader lyckas vi förbättra kabinfaktorn och växa, vilket visar att vi har ett attraktivt kunderbjudande. Vi fortsätter även att satsa framåt genom bland annat harmoniseringen av flygplansflottan som kommer ge upphov till ökad passagerarkomfort och ytterligare kostnadsbesparingar samt positiva miljöeffekter, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, steg under maj med 3,8% samtidigt som yielden steg med 1,7%. Utvecklingen för juni förväntas likna utfallet under maj med en svagt positiv RASK men något lägre yield.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451  

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here