Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny koncernledelse i SAS

September 14, 2011 12:05

Administrerende direktør og koncernchef Rickard Gustafson lancerer i dag sin nye strategi for SAS – 4 EXCELLENCE. Samtidig ændres koncernledelsen, som både bliver bredere og klart forankrer ansvaret for de fire excellence områder i strategien.”Den succesfulde implementering af Core SAS har betydet, at vi nu står med langt bedre forudsætninger, når vi begynder implementeringen af 4 EXCELLENCE”, siger Rickard Gustafson.

Som konsekvens af den nye strategi og at SAS er gået fra at have en holding struktur med flere datterselskaber til at være ét funktionelt organiseret flyselskab, har koncernchef Rickard Gustafson valgt at sætte et nyt lederteam.

”Jeg har valgt at sætte en bredere ledergruppe, hvor ansvaret for de fire excellence områder i strategien er klart forankret”, siger Rickard Gustafson.

Koncernledelsen vil udover Rickard Gustafson fremover bestå af CFO og vice adm. direktør Göran Jansson; vice adm. direktør Henriette Fenger Ellekrog med ansvar for HR & Kommunikation; Flemming Jensen med ansvar for Operations; Benny Zakrisson med ansvar for Infrastructure; og chefjurist Mats Lönnkvist. Ligeledes vil en ny direktør for Commercial og en ny direktør for Sales & Marketing indgå i ledergruppen.

Da CoreSAS strategien nu er fuldført, kan Vicekoncernchef John Dueholm som planlagt afslutte sit operative ansvar i SAS. John Dueholm forlader dog ikke SAS, idet han frem til foråret 2012 fortsætter som bestyrelsesformand i Widerøe og Blue 1 og tillige vil fungere som rådgiver til koncernchefen.

”Jeg har sat stor pris på det tætte samarbejde, John og jeg har haft siden min tiltræden i februar i år. Jeg har nydt godt af hans lange erfaring og er glad for at kunne fortsætte at trække på den fremover”, siger Rickard Gustafson.

Kommerciel direktør Robin Kamark, har valgt at forlade SAS, men fortsætter som CCO og medlem af koncernledelsen med ansvar for de samlede kommercielle funktioner i SAS indtil de to nye direktører tiltræder – dog senest til marts 2012.

”Når nye strukturer etableres og når organisationer ændres bør man altid overveje om man ønsker at være en del af den fremtidige organisation. Jeg er efter nøje overvejelser kommet frem til at jeg ønsker at fortsætte min karriere uden for SAS ” siger Robin Kamark.

”Robin Kamark har gjort en kæmpe indsats for SAS, og jeg ønsker ham alt held og lykke i sin fremtidige karriere” siger Rickard Gustafson.

For yderligere information:

Mikkel Thrane, Kommunikationschef SAS

Tlf: +45 3232 3227
Mail: mikkel.thrane@sas.dk (mikkel.thrane@sas.dk)  

Latest news