Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny koncernledning i SAS

September 14, 2011 12:01

–          Det framgångsrika införandet av Core SAS innebär att vi nu har betydligt bättre förutsättningar när vi påbörjar införandet av 4EXCELLENCE, säger Rickard Gustafson.

Som konsekvens av den nya strategin och av att SAS har gått från att ha en holding-struktur med flera dotterbolag till att vara ett funktionellt organiserat flygbolag, har vd och koncernchef Rickard Gustafson valt att tillsätta ett nytt ledningsteam.

–          Jag har valt att tillsätta en bredare ledningsgrupp där ansvaret för strategins fyra excellence-områden är tydligt förankrat, säger Rickard Gustafson.

Koncernledningen kommer, utöver Rickard Gustafson, framöver att bestå av CFO och vice vd Göran Jansson, vice vd Henriette Fenger Ellekrog med ansvar för HR & Communication, Flemming Jensen med ansvar för Operations och Benny Zakrisson med ansvar för Infrastructure, samt chefsjurist Mats Lönnkvist. Dessutom kommer en ny chef för Commercial och en ny chef för Sales & Marketing att ingå i ledningsgruppen.

Eftersom CoreSAS-strategin nu är genomförd, kan vice koncernchef John Dueholm som planerat avsluta sitt operativa ansvar för SAS. John Dueholm lämnar dock inte SAS, utan fortsätter fram till våren 2012 som ordförande för Widerøe och Blue 1 och kommer även att fungera som rådgivare till vd.

–          Jag har satt stort värde på det täta samarbete som John och jag har haft sedan jag tillträdde i februari i år. Jag har haft stor nytta av hans långa erfarenhet och är glad över att kunna fortsätta att dra nytta av den framöver, säger Rickard Gustafson.

Robin Kamark, kommersiell chef, har valt att lämna SAS men fortsätter som CCO och medlem av koncernledningen med ansvar för de samlade kommersiella funktionerna inom SAS till dess att de två nya cheferna tillträder – dock senast till mars 2012.

–          När nya strukturer etableras och när organisationer förändras bör man alltid överväga om man önskar vara del av den framtida organisationen. Jag har efter noggranna övervägelser kommit fram till att jag önskar fortsätta min karriär utanför SAS, säger Robin Kamark.

–          Robin Kamark har gjort en jätteinsats för SAS och jag önskar honom lycka till i sin framtida karriär, säger Rickard Gustafson.

SAS kommer hålla en presskonferens med Rickard Gustafson som går att följa via webcast 14 september klockan 13.30. För att se webcasten, gå till: http://bit.ly/SAS-webcast (http://bit.ly/SAS-webcast).För mer information, vänligen kontakta:
Anders Lindström
PR Director, SAS
Phone: +46 70997 3394
E-mail: anders.lindstom@sas.se (anders.lindstom@sas.se

Latest news