Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Ny konsernledelse i SAS

September 14, 2011 12:01

Adm dir og konsernsjef Rickard Gustafson lanserer idag sin nya strategi for SAS – 4 EXCELLENCE. Samtidig gjøres det endringer i konsernledelsen. Den gjøres bredere og får et tydelig forankret ansvar for strategiens fire excellence-områder.-          Den vellykkede gjennomføringen av Core SAS innebærer at vi nå har betydelig bedre forutsetninger når vi nå skal i gang med 4 EXCELLENCE, sier Rickard Gustafson.

Som en konsekvens av den nye strategien og av at SAS har gått fra en holding-struktur med flere datterselskaper, til å være et funksjonelt organisert flyselskap har adm dir og konsersjef Rickard Gustafson valgt å etablere et nytt lederteam.

–          Jeg har valgt å ansette en bredere ledergruppe med tydelig rollefordeling i forhold til strategiens fire områder sier Gustafson.

I tillegg til Rickard Gustafson, vil konsernledelsen framover bestå av CFO og viseadministrerende Göran Jansson, viseadministrende Henriette Fenger Ellekrog med ansvar for HR & Kommunikasjon, Flemming Jensen med ansvar for Operations og Benny Zakrisson med ansvar for Infrastruktur, samt sjefsjurist Mats Lönnkvist.
I tillegg vil en ny direktør for Commercial og en ny direktør for Sales & Marketing inngå i ledergruppen.

Ettersom Core SAS-strategien er gjennomført kan visekoncernsjef John Dueholm avslutte sitt operative ansvar for SAS, som planlagt, og meldt forrige vinte. John Dueholm forlater imidlertid ikke SAS, men fortsetter fram til våren 2012 som styreleder for SAS datterselskaper Widerøe og Blue 1. Han vil i tillegg fungere som rådgiver for administrerende direktør.

–          Jeg har satt veldig stor pris på det tette samarbeidet med John siden jeg startet i SAS i februar i år. Jeg har hatt stor nytte av hans lange erfaring, og er glad for å kunne fortsette å dra nytte av denne fremover, sier Gustafson.

Robin Kamark, kommersiell direktør i SAS, har bestemt seg for å forlate selskapet. Han fortsetter imidlertid som Chief Commercial Officer og medlem av konsernledelsen med ansvar for de samlede kommersielle funksjonene, inntil nye ledere for disse to områdene er på plass, dog senest i mars 2012.

–          Når nye strukturer etableres og når organisasjoner forandres, bør man alltid overveie om man ønsker å være en del av den nye organisasjonen. Etter nøye overveielser har jeg kommet til at jeg ønsker å fortsette karrieren min utenfor SAS, sier Robin Kamark.

–          Robin Kamark har gjort en kjempeinnsats for SAS og jeg ønsker ham lykke til i sin framtidige karriere avslutter Rickard Gustafson.

 

For mer informasjon:

Anders Lindström
PR Director, SAS
Phone: +46 70997 3394
E-mail: anders.lindstom@sas.se (anders.lindstom@sas.se) www.twitter.com/SAS (http://www.twitter.com/SAS) og www.facebook.com/SAS (http://www.facebook.com/SAS)

SAS Scandinavian Airlines er Nord-Europas ledende flyselskap med over 700 daglige avganger. I 2010 transporterte SAS 22 millioner passasjerer, og ble kåret til Europas mest punktlige flyselskap for andre året på rad. SAS har en flåte på 159 fly, som flyr til 100 destinasjoner i 31 forskjellige land. 

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here