Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rekordhög kabinfaktor och god trafiktillväxt i juli

August 5, 2011 11:00

Trafiktalen för juli bekräftar den positiva utvecklingen med en rekordhög kabinfaktor och god tillväxt. Antalet passagerare ökade med 6,6% till 2,1 miljoner. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 7,7% och kabinfaktorn blev den högsta registrerade kabinfaktorn någonsin för en månad på 85,6%.SAS koncernen transporterade 132 000 fler passagerare under juli än föregående år och fortsatte att öka kapaciteten med 6,7% under juli. Den interkontinentala trafiken ökade 6,4% och kabinfaktorn uppgick till 92,9%. Trots de hårt konkurrensutsatta linjerna till/från Danmark/Norge/Sverige ökade Scandinavian Airlines europatrafiken under månaden mycket starkt. Detta särskilt på många leisure linjer där trafiken till/från Norge ökade med 28%, och trafiken mellan Norge och Spanien ökade med 43% under juli.

SAS var Europas punktligaste bolag i juli med en ankomstpunktlighet på 91,5%. Dessutom var Widerøe Europas punktligaste flygbolag i kategorin regional airlines.

– Det är med glädje jag konstaterar att allt det arbete som lagts ned på att förbättra kvalitet, som initierades redan 2006, nu ger tydliga resultat.

Högsta kundnöjdheten på elva år, Europas punktligaste flygbolag 2009, 2010 och nu även i juli samt den goda passagerartillväxten är ett mycket gott kvitto på det. Samtidigt som vi tagit bort en fjärdedel av vår kostnadsmassa exklusive flygbränsle. De vidtagna åtgärderna har markant förbättrat vår konkurrenskraft. Efter framgångarna på både affärs- och leisure destinationerna ser vi fram emot att fortsätta vårt kontinuerliga arbete med att förbättra erbjudandet med det bästa, smidigaste och kostnadseffektivaste resandet för våra kunder samtidigt som vi varje dag fokuserar på att sänka våra kostnader, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Underliggande enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, steg under juni med 5,8% samtidigt som underliggande yielden steg med 1,2%. Utvecklingen för juli förväntas likna utfallet under juni.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451  

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here