Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 11 april 2011

March 8, 2011 11:00

 Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 11 april 2011.

Årsstämman äger rum kl. 14.00 på Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii Park i Stockholm. Aktieägare äger även rätt att delta i årsstämman genom teleteknisk förbindelse, kl. 14.00 på Bella Center, Center Boulevard 5, Köpenhamn, och kl.14.00 på Radisson BLU Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2010.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

 

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2011 kl. 11.00.

Latest news