Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS flyger fler passagerare- ökade med 4,9% i mars

April 7, 2011 11:00

 

SAS koncernen transporterade 2,3 miljoner passagerare under mars, en ökning med 4,9%, jämfört med 2010. Trafiken var negativt påverkad av svagare utveckling på de interkontinentala linjerna till/från Asien.I linje med strategin att växa i nivå med marknaden ökade SAS koncernen kapaciteten med 7,6% under mars. Kapacitetsökningen var störst på de intraskandinaviska linjerna till följd av fler frekvenser. Blue1:s trafik ökade med 17% och Wideröe uppvisade en 17,8% tillväxt. Scandinavian Airlines uppvisade en god tillväxt på norsk- och svensk inrikes och intraskandinaviska linjerna. Till följd av högre kapacitetsökning minskade totala kabinfaktorn med 5 procentenheter jämfört med 2010, till 68,1%.

Punktligheten fortsatte att förbättras och uppgick under mars till 87,7% i kombination med en regularitet på 98,3%.

– Under mars såg vi en fortsatt trafiktillväxt, men kapacitetsökningen kompenserades inte riktigt av motsvarande ökning i trafiken och detta var framför allt tydligt på våra interkontinentala linjer. Vår affärstrafik och resande i Business Class fortsätter dock att visa en positiv utveckling. Vi ser med tillförsikt framåt och kommer fortsätta att utveckla vår produkt för att fortsätta erbjuda marknadens bästa produkt. Mycket glädjande är det nu att vi stärker vår position på den viktiga norska marknaden, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, sjönk under februari med 1,6%, och yielden var 1,7% lägre. RASK för mars förväntas bli något svagare.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news