Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS fortsätter harmoniseringen av flygplansflottan

April 11, 2011 14:00

 SAS har tidigare meddelat beslutet att fasa ut MD80 och Boeing 737 Classic på baserna i Stockolm och Oslo och ersätta dem med Boeing 737NG (Next Generation) fram till och med 2014. Som en följd av detta har SAS avtalat att leasa 5 Boeing 737-800NG från leasingbolaget GECAS. Därutöver har SAS ett intentionsavtal att leasa 12 Boeing 737-700 från GECAS. Avtalet medför att flygplans investeringarna (CAPEX) under 2011är ytterst begränsade.

SAS har idag totalt 87 kort- och medeldistansflygplan på baserna i Oslo och Stockholm: 67 Boeing 737NG, 11 Boeing 737 Classic och 9 MD80.

I enlighet med SAS strategi att harmonisera flygplansflottan har beslut fattats att även fasa ut MD80 på basen i Köpenhamn och ersätta dem med Airbus A320. Utbytet kommer att börja 2012 och förväntas vara helt genomfört 2016. SAS opererar idag 29 kort- och medeldistans jetflygplan i Köpenhamn: 12 Airbus A320 och 17 MD80.

SAS VD och koncernchef Rickard Gustafson kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att vi nu kan fortsätta processen med att föryngra och harmonisera vår flygplansflotta. Genom detta minskar vi komplexiteten och de klimatpåverkande utsläppen.”

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here