Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS fortsätter harmoniseringen av flygplansflottan

April 11, 2011 14:00

 SAS har tidigare meddelat beslutet att fasa ut MD80 och Boeing 737 Classic på baserna i Stockolm och Oslo och ersätta dem med Boeing 737NG (Next Generation) fram till och med 2014. Som en följd av detta har SAS avtalat att leasa 5 Boeing 737-800NG från leasingbolaget GECAS. Därutöver har SAS ett intentionsavtal att leasa 12 Boeing 737-700 från GECAS. Avtalet medför att flygplans investeringarna (CAPEX) under 2011är ytterst begränsade.

SAS har idag totalt 87 kort- och medeldistansflygplan på baserna i Oslo och Stockholm: 67 Boeing 737NG, 11 Boeing 737 Classic och 9 MD80.

I enlighet med SAS strategi att harmonisera flygplansflottan har beslut fattats att även fasa ut MD80 på basen i Köpenhamn och ersätta dem med Airbus A320. Utbytet kommer att börja 2012 och förväntas vara helt genomfört 2016. SAS opererar idag 29 kort- och medeldistans jetflygplan i Köpenhamn: 12 Airbus A320 och 17 MD80.

SAS VD och koncernchef Rickard Gustafson kommenterar: ”Vi är mycket nöjda med att vi nu kan fortsätta processen med att föryngra och harmonisera vår flygplansflotta. Genom detta minskar vi komplexiteten och de klimatpåverkande utsläppen.”

Latest news