Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS har tecknat avtal om att sälja 13 MD80 flygplan och 12 reservmotorer

November 11, 2011 13:30

 Scandinavian Airlines System, har tecknat ett avtal med Sunrise Asset Management, LLC, om att sälja 13 MD82/83/87 flygplan och ytterligare 12 reservmotorer. Sunrise Asset Management är ett dotterbolag till Allegiant Air, LLC (“Allegiant”), ett flygbolag baserat i Las Vegas. Ordervärdet uppgår till lite mer än 20 MUSD (140 MSEK), vilket inte beräknas ge någon resultateffekt. Leveransen av flygplanen och motorerna inleds omedelbart och beräknas vara klar i februari 2013.

Denna transaktion är ett ytterligare steg i SAS utfasningsprogram av flygplan i MD80-serien vilka ersätts av B737NG and A320. SAS har tidigare i år beställt flygplan av A320 NEO-serien. SAS har tidigare sålt flygplan till Allegiant och när leveransen slutförs, har SAS sålt 45 flygplan av MD80-serien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Hårdänge, VP Corporate Finance/Asset Management, +46 70 997 1817

Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451                        

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november kl 13.30.  

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here