Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens årsredovisning 2010

March 17, 2011 08:00

Vid styrelsemöte i SAS AB har SAS koncernens och moderbolaget SAS AB:s årsredovisning för 2010 lagts fram och godkänts.

Årsredovisningen finns nu tillgänglig på internet, www.sasgroup.net under Investor Relations/Reports and presentations/Annual reports, och kommer dessutom att i tryckt form distribueras till aktieägare och andra intressenter som anmält att de vill få ett exemplar av årsredovisningen.

Årsredovisningen innehåller ingen ny väsentlig information, som inte tidigare offentliggjorts.

SAS koncernen upprepar tidigare lämnade uppgifter om utdelning och tidpunkt för årsstämman
 
Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår till årsstämman att utdelning till SAS AB’s aktieägare ej lämnas för verksamhetsåret 2010. Detta motiveras av SAS koncernens negativa resultat och kassaflöde. En god finansiell position och handlingsutrymme är av vikt för att fullfölja samtliga åtgärder inom Core SAS och framtida investeringar.
Årsstämma
Årsstämman i SAS AB avhålls den 11 april 2011 kl 14.00 på Berns salonger, Berzelii Park, Stockholm. Aktieägare äger även rätt att delta på stämman från lokal i Köpenhamn (Bella Center) och i Oslo (Radisson Blu Plaza Hotel).

För ytterligare information:
Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor relations, +46 8 797 1451

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2011 kl. 08.00.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here