Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2012

December 21, 2011 14:00

 SAS koncernen planerar att under 2012 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Bokslutskommuniké 2011              2012-02-08
Årsredovisning 2011                                             2012-03-15
Delårsrapport jan-mar 2012           2012-05-03
Delårsrapport apr-jun 2012             2012-08-08
Delårsrapport jul-sep 2012             2012-11-08
Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras äga rum den 19 april 2012.
Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2012 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 11 januari 2012).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar.

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS  

Latest news