Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS lägger en order hos Airbus på 30 flygplan

June 20, 2011 14:00

- Denna flygplansorder, av den kommande modellen av Airbus A320, är ett stort och viktigt steg i förnyelsen och harmoniseringen av vår flygplansflotta. Genom detta kommer vi från 2016 att flyga med marknadens mest effektiva och miljövänliga kort- och medeldistansflygplan, säger Göran Jansson, Deputy President & CFO.

– Airbus välkomnar SAS beslut att harmonisera sin flygplansflotta med våra eko-effektiva A320neo flygplan, säger John Leahy, Airbus Chief Operating Officer, Customers. Som en naturlig utveckling av vår mycket framgångsrika A320 är A320neo, med det senaste inom flygbränslesparande teknologier, ett naturligt val för SAS och kommer friktionsfritt kunna fasas in i SAS befintliga A320 flygplansflotta.

SAS har tidigare kommunicerat att flygplansflottan skall harmoniseras. Från och med 2015 kommer SAS kort- och medeldistansflygplan att bestå av två flygplanstyper: Airbus A320-familjen i Köpenhamn och Boeing 737NG i Stockholm och Oslo.

Samtliga MD80 i Köpenhamn kommer, som en övergångslösning, att ersättas med inhyrda flygplan i Airbus A320-familjen innan utgången av 2014. Dessa flygplan kommer successivt från och med 2016 att ersättas med de 30 nu beställda Airbus A320neo. Airbus A320 är mycket attraktiv på marknaden och SAS koncernen kommer att söka de mest kostnadseffektiva finansieringsformerna vid leveranstillfället genom en kombination av leasing och lånefinansiering.

I Stockholm kommer samtliga MD80 att fasas ut och ersättas med inhyrda B737NG innan utgången av 2013. Avslutningsvis kommer samtliga Boeing 737 Classic i Oslo att fasas ut och ersättas med inhyrda B737NG innan utgången av 2014.

Bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen per tillgänglig passagerarkilometer minskar med över 20% när en MD-80 ersätts med en B737NG eller ett flygplan i 320-familjen i samma storleksklass. När ett flygplan av dagens A320-familj ersätts med ett flygplan av den kommande A320neo-familjen förväntas ytterligare 15% lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp per tillgänglig säteskilometer.

Som helhet ger det SAS en mycket konkurrenskraftigt sammansatt flygplansflotta vad avser miljöpåverkan, kundkomfort och kostnadseffektivitet.

SAS har valt CFM LEAP-X1A motorn till A320neo. CFM är världens största motortillverkare, SAS största motorleverantör idag och har erbjudit de mest konkurrenskraftiga villkoren. CFM är ett samarbete mellan Snecma (Safran Group) och GE Engines.

Baserat på Airbus listpriser exklusive rabatter uppgår ordervärdet för de fasta leveranserna till cirka 18 miljarder SEK.

För ytterligare information,
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451                        

Lars Andersen Resare, Director Environment & CSR, +46 70 997 2346

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2011 kl. 14.00.

Om Airbus A320neo (New Engine Option)

Från andra halvåret 2015 erbjuder Airbus en ny version av sin A320 familj genom Airbus A320neo. Airbus A320neo kommer att ha nyutvecklade motorer och förbättrad aerodynamik genom så kallade ”sharklets” på vingspetsarna vilka medger lägre bränsleförbrukning och ökad räckvidd med resulterande förbättrade miljöegenskaper.

Jämfört med SAS koncernens nuvarande A319 och A321 förväntas Airbus A320neo att ha cirka 15% lägre bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. De nya motorerna förväntas även minska kväveoxidutsläppet med cirka 10% och bullermattan kring flygplatserna med cirka 50%.

Listpriset för en Airbus A320neo är cirka 90 MUSD.

SAS tar sin första leverans under andra halvåret 2016.

Latest news