Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS trafik ökade med 35% under april

May 6, 2011 11:00

SAS koncernen transporterade 2,2 miljoner passagerare under april, en ökning med 44,1%. Trafikökningen förklaras främst av askmolnseffekten föregående år. Kabinfaktorn ökade under månaden med 4,7 procentenheter till 74,4%.SAS koncernen fortsatte under april att öka kapaciteten i enlighet med strategin att växa i nivå med marknaden. Kapacitetsökningen under april var 26,7 huvudsakligen på grund av askmolnseffekten. Den största kapacitetsökningen var till/från den svenska marknaden. Blue1 och Wideröe uppvisade också en kraftig tillväxt. Scandinavian Airlines växte framför allt på trafiken till/från Sverige och Norge. Den interkontinentala trafiken ökade mer än kapacitetstillväxten, med undantag av linjen Köpenhamn-Tokyo.

Punktligheten uppgick under april till 87,9% i kombination med en regularitet på 98,0%.

– Som förväntat var trafiktillväxten kraftig under april. På grund av de svaga jämförelsenivåerna från förra året då luftrummet delvis stängdes går det inte att dra några slutsatser från trafikutvecklingen under april. Det är dock tillfredsställande att se att kabinfaktorn fortsatt är relativt hög vilket tyder på att vi har en attraktiv produkt i marknaden, säger Rickard Gustafson, SAS VD och koncernchef.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, sjönk under mars med 3,4%, och yielden var 0,1% lägre. RASK för april förväntas bli positiv och yielden förväntas bli i nivå med mars.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here