Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS vill bli en förebild i flygbranschen

September 14, 2011 12:00

Genom den nu genomförda strategin, Core SAS, har SAS reducerat enhetskostnaden med 23% sedan 2008, och samtidig leverat den högsta kundnöjdheten på 11 år och etablerat sig som Europas punktligaste flygbolag. Detta har gett SAS en plattform att nu bygga vidare på.

SAS lanserar därför i dag sin nya strategi 4Excellence med målsättningen att i 2015 ha uppnått excellens inom 4 kärnområden – Commercial Excellence, Sales Excellence, Operational Excellence och People Excellence.

SAS ska fortsatt vara förstahandsvalet för affärsresande samtidigt som erbjudandet för fritidsresande kommer att förstärkas.

–          SAS ska vara de nordiska resenärernas förstahandsval, oavsett syftet med deras resa. Trots att vi redan har en hög kundnöjdhet, ska vi erbjuda en ännu bättre och mer harmoniserad service. Exempelvis lanseras Economy Extra på inrikeslinjer nästa år, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef, SAS.

SAS ska effektivisera försäljningsmodellen och ha marknadens mest attraktiva lojalitetsprogram.

SAS ska fortsätta vara Europas punktligaste flygbolag och leverera en kvalitet och service som ger mest värde för både tid och pengar för alla kunder.

En viktig förutsättning för att skapa hållbar lönsamhet är SAS nya mål om att sänka enhetskostnaden med 3-5% per år fram till 2015. Detta ska ske genom fortsatta kostnadsåtgärder men också kraftigt stärkt fokus på produktivitetsförbättringar, där införande av kvalitets- och effektivitetsprogrammet Lean i hela verksamheten är en viktig del.

–          Jag sätter höga, men realistiska mål för SAS för jag vet att vi har mycket engagerad och kompetent personal inom alla delar av företaget. Vi ska frigöra medarbetarnas potential genom gott ledarskap och ökat fokus på de som har direktkontakt med våra kunder. Införandet av Performance management ger ett ledarverktyg för systematisk målsättning, uppföljning och coachning. Alla medarbetare ska förstå hur de bidrar till SAS övergripande mål, säger Rickard Gustafson.

Genom 4Excellence strategin visar SAS fortsatt ledarskap i den nordiska flygbranschen.

SAS kommer hålla en presskonferens med Rickard Gustafson som går att följa via webcast 14 september klockan 13.30. För att se webcasten, gå till: http://bit.ly/SAS-webcast (http://bit.ly/SAS-webcast).

Appendix:

SAS nya vision: ”To be valued for Excellence by all stakeholders”.

(Stakeholders – Kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort)

SAS nya mission: “We provide best value for time and money to Nordic travelers whatever purpose of their journey.”

SAS nya strategi 4Excellence bygger på:

· Commercial Excellence – harmoniserat och stärkt kunderbjudande
· Sales Excellence – effektiv försäljning och belöning av lojalitet
· Operational Excellence – hög kvalitet och produktivitet
· People Excellence – fullt nyttjande av ledarnas och medarbetarnas potential

SAS mål är att nå uthållig lönsamhet …

SAS ska vara nummer 1 – Nordens mest uppskattade flygbolag, genom att nå nya höjder i kundnöjdhet.

Vi skall reducera enhetskostnaden med 3-5% per år.

Vår arbetsglädje skall ligga Topp 5 inom hela transportbranschen i Norden.

Vi ska minska våra totala utsläpp med 20 %.

… för att ge tillräcklig avkastning till våra ägare.

SAS kommer i samband med resultatet för tredje kvartalet 2011 den 8 november genomföra en fördjupad presentation av strategin och de finansiella aspektererna på denna.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 september 2011 kl. 12.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451
Anders Lindström, PR Director, +46 70 997 3394  

Latest news