Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Trafiken växte med 14,3% under december

January 11, 2011 11:01

 

Trots krävande väderförhållanden ökade SAS koncernens trafik (RPK) med 14,3% under december och antalet passagerare uppgick till 1,8 miljoner. Totalt flög 25,2 miljoner passagerare med SAS koncernen under 2010 vilket är en ökning med 1,3% jämfört med 2009. Kabinfaktorn uppgick under helåret till rekordhöga 74,2%.Trafiken under december påverkades kraftigt av de svåra väderförhållandena i Skandinavien men också i Europa där flera av storflygplatserna delvis stängdes veckan innan julhelgen. Trots de krävande förutsättningarna genomförde Scandinavian Airlines 95,8% av de planerade flygningarna och antalet passagerare som flög med koncernen ökade med 10,9%. Punktligheten påverkades också av vädret samt av störningar på grund av personalbrist i den svenska flygtrafikledningen vilka är utanför SAS kontroll.

– Jämfört med andra transportformer var flygtrafiken relativt pålitlig under december. Det är speciellt glädjande att vår trafik var stabilare än många av våra europeiska konkurrenter, vilket också återspeglas genom den goda trafikökningen under månaden. Detta är ett resultat av våra ansträngningar inom Operation och de produktförbättringar vi genomfört, säger John S. Dueholm, SAS VD och koncernchef.

Trafikökningen på 14,3% under december var relativt jämnt fördelad mellan de geografiska områdena. Störst var ökningen på de interkontinentala linjerna och dansk europatrafik, men även norsk och svensk inrikestrafik utvecklades positivt trots hård konkurrens. Blue1 i Finland hade en speciellt god utveckling med en trafikökning på 34,7%.

Kabinfaktorn ökade under december månad med 3,3 procentenheter till rekordhöga 73%. Den ökade kabinfaktorn motverkade för SAS effekterna av det prisfall som drabbat många nordiska flygbolag, och i november var enhetsintäkten, RASK, upp med 1% jämfört med föregående år. För december förväntas passagerar RASK vara i nivå med föregående år.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net (https://www.sasgroup.net/)

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here