Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Alla parlamentariska godkännanden och samtliga villkor för den nya kreditfaciliteten på 3,5 miljarder SEK är på plats

December 19, 2012 16:00

Den 19 november meddelade SAS att styrelsen beslutat att villkoren för implementeringen av 4Excellence NG var på plats då villkoret med att ha alla åtta fackliga avtal undertecknade hade uppfyllts. Den nya kreditfaciliteten om 3,5 miljarder kronor var därför endast beroende av parlamentariska godkännanden, om så begärdes. Dessa godkännanden har nu erhållits i alla tre skandinaviska länder. Samtliga andra villkor är också på plats.
Den tidigare kreditfaciliteten på 366 MEUR har ersatts av denna nya facilitet och SAS:s bilaterala faciliteter uppgående till 1,25 miljarder SEK har avslutats eftersom dessa hade begränsad nytta till en betydande finansiell kostnad. Den nya kreditfaciliteten har löptid fram till 31 mars 2015.

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december, 2012 kl 16.00 CET.

Latest news