Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Dansk Pilotförenings medlemmar godkänner det nya kollektivavtalet

November 23, 2012 08:30

~Efter genomförd omröstning bland Dansk Pilotförenings medlemmar har det  kollektivavtal som ingicks den 19 november som del av 4Excellence NG- planen godkänts.

~ Ny kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK från banker och huvudaktieägare för att säkerställa finansiell beredskap nu enbart villkorad av parlamentariska godkännanden erhållsDen 19 november meddelade SAS att styrelsen beslutat att anse villkoren för införandet av 4Excellence NG vara på plats sedan samtliga erforderliga 8 fackliga avtal påskrivits. Samtidigt meddelade SAS att Dansk Pilotförenings medlemmar skulle rösta om det nya kollektivavtalet.

Dansk Pilotförening har nu genomfört omröstningen bland medlemmarna och meddelat SAS att avtalet godkänts.

Den nya kreditfaciliteten om 3,5 miljarder SEK är därmed nu enbart villkorad av parlamentariska godkännanden i förekommande fall. Propositioner om staternas deltagande i kreditfaciliteten framläggs för Riksdagen i Sverige och Stortinget i Norge den 12 december 2012. Danska Finansudvalget beräknas fatta beslut i frågan den 23 november 2012.

Latest news