Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändringar i valberedningen för SAS AB

February 10, 2012 08:00

 Vid årsstämman i SAS AB den 11 april 2011 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har nu informerats om följande ändring:

Den svenska staten har meddelat att Marianne Förander, som representerat aktieägaren svenska staten, har lämnat sin anställning i Regeringskansliet och ersatts av Jonas Iversen, departementsråd i svenska finansdepartementet.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande sex personer:

Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten

Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Allice Wallenbergs stiftelse

Karsten Biltoft, för Danmarks Nationalbank

Anders Rydin, för SEB fonder

För ytterligare information,
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2012 kl. 08.00.  

Latest news