Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Fortsatt god tillväxt – trafiken ökade med 8,3% i september

October 5, 2012 11:05

SAS koncernen transporterade 90 000 fler passagerare under september, en ökning med 3,5%. Samtidigt förbättrades kabinfaktorn med 1,9 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 76,5%.En god tillväxt i de flesta av SAS marknader är förklaringen till den starka trafikökningen i september. De interkontinentala linjerna fortsatte att växa något mer än genomsnittet med en tillväxt på 12,6% pådrivet av en trafikökning på asienlinjerna på över 30%. Även trafiken på europalinjerna utvecklades väl med ett starkt avslut av sommarprogrammet. Den skandinaviska inrikestrafiken ökade 1,5% trots att kapaciteten minskades med 1,6%.

– I september återvände affärstrafiken samtidigt som vi fortsatte att erbjuda ett betydligt utökat linjenät på fritidsdestinationer vilket visar vilken bredd SAS produkt har. Svenska statens avtalsförlängning och den mycket positiva responsen på vår senaste försäljningskampanj är ytterligare exempel på att vår produkt är mycket stark. Vi kommer arbeta vidare på att bredda vårt erbjudande för alla kundgrupper samtidig som vi fortsättar sänka våra kostnader och öka effektiviteten, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var 3,6% högre under augusti (rapporteras med en månads fördröjning), än föregående år samtidigt som enhetsintäkten, RASK, ökade med 1,5%. Under september förväntas förändringen av RASK bli i nivå med föregående år medan yielden förväntas bli negativ jämfört med föregående år.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.netFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451SAS är Skandinaviens ledande flygbolag (http://www.sas.se/) med dagliga flygresor till destinationer (http://www.sas.se/resmal/) i Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 27 partners erbjuda över 1100 resmål världen över i 185 länder. För mer information, besök www.sas.se.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here