Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Fortsatt god trafiktillväxt i december

January 11, 2012 11:01

December månads trafiktal visar en fortsatt god trafiktillväxt på de flesta linjerna. SAS koncernen transporterade 31 000 fler passagerare under december än under samma period föregående år.  Trafikökningen på kort- och medeldistanslinjerna kommer från en relativt jämn tillväxt i stora delar av trafiksystemet. Den interkontinentala trafiken minskade dock med 5,6% och uppvisade en kabinfaktor på 78,1%, framförallt på grund av en svagare utveckling på Asientrafiken. Totalt ökade SAS koncernen kapaciteten under december med 2,8% och kabinfaktorn sjönk med 3 procentenheter till 70%.

Inför jultrafiken ökade SAS kapaciteten på vissa av inrikesdestinationerna i Skandinavien för att möta efterfrågan. Ytterligare kapacitet sattes in i samband med stormen under julhelgen eftersom förbindelserna med tåg och bil hade stora störningar

– Trots krävande förhållanden i december flöt jultrafiken på väl och vår punktlighet uppgick till 84,1% vilket var en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Det är glädjande att vi trots en svagare konjunktur och ökande konkurrens på framför allt inrikesmarknaden, fortsätter att växa. Marknadsförhållandena visar dock på nödvändigheten att vi uppnår vårt mål med att sänka enhetskostnaden på 3-5% per år samtidigt som vi fortsätter förbättra vårt kommersiella erbjudande med större fokus på säljarbete i enlighet med vår strategi 4Excellence, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, var 3,8% lägre än föregående år under november samtidigt som yielden sjönk med 1,5%. Under december förväntas yielden och RASK att bli negativ.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451  

Latest news