Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förtydligande kring vinstvarning med anledning av Spanair

January 30, 2012 11:45

 Spanairs styrelsebeslut om att ansöka om konkurs, medför som meddelat i pressmeddelande den 27 januari 2012, nedskrivningar på totalt 1,7 miljarder SEK som påverkar resultatet för 2011.

SAS koncernen önskar genom detta pressmeddelande förtydliga pressmeddelandet från 27 januari och meddela att SAS resultat före skatt för 2011 enligt resultaträkningen kommer att bli negativt på grund av effekterna från Spanair.

SAS koncernen meddelade följande vid tredje kvartalsrapporten 2011: ”Vår bedömning som gjordes i samband med första kvartalsrapporten 2011 kvarstår men det bör noteras att villkoren för att uppfylla prognosen har försämrats. Vi bedömer att det under förutsättning att ingenting oförutsett inträffar, fortsatt finns förutsättning att SAS ska uppnå ett marginellt positivt resultat före skatt för helåret 2011. Risken i SAS exponering i Spanair har också ökat på grund av den svåra ekonomiska situationen i Spanien.”

SAS har således varit tydlig på den risk som en eventuell Spanair konkurs skulle innebära och att risken har ökat. Nedskrivningen belastar resultatet före skatt med 1,7 miljarder SEK och SAS koncernen förväntar därför ett negativt resultat före skatt för helåret 2011. SAS förväntar dock ett marginellt positivt resultat före poster av engångskaraktär för helåret 2011.

För ytterligare information,
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2012 kl. 11.45.  

Latest news