Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

God trafiktillväxt med starkast utveckling på den danska och norska marknaden

March 7, 2012 11:00

Februari månads trafiktal visar en fortsatt trafiktillväxt på de flesta linjerna. Antalet passagerare ökade under februari med 121 000 till 2,1 miljoner, en ökning med 6,2%. Totalt ökade SAS koncernens trafik under månaden med 4,5%.Kabinfaktorn uppgick till 66,9% och var upp med 0,3% jämfört med samma period föregående år. Den interkontinentala trafiken ökade i motsvarande takt och uppvisade en kabinfaktor på 69,1%. Trots hårt konkurrenstryck ökade trafiken under februari och trafiktillväxten var särskilt god på både dansk respektive norsk ut- och inrikes.

– Under februari har vi kunnat konstatera en god passagerartillväxt vilket är mycket glädjande. Under månaden har vi också genomfört den största systemförändringen i våra bokningssystem på många år utan påverkan för våra kunder vilket visar på en hög kvalitet i vår leverans. Detta skapar ytterligare möjligheter för nya innovativa lösningar för våra kunder framöver, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Enhetsintäkten, RASK, som rapporteras med en månads fördröjning, var 4,1% högre än föregående år under januari samtidigt som yielden sjönk med 1,2%. Under februari förväntas förändringen av yielden och RASK att bli något lägre.

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451  

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here