Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

God trafikutveckling och punktlighet i världsklass

June 8, 2012 11:00

SAS koncernen visar en fortsatt positiv trafiktillväxt med 4,2%. Antalet passagerare ökade under maj med 61 000 till 2,7 miljoner och kabinfaktorn förbättrades med 1,9 procentenheter och uppgick under månaden till 75,3%. Scandinavian Airlines blev dessutom världens punktligaste flygbolag för andra månaden i rad.Den goda trafikökningen fortsatte under maj månad framför allt till följd av en god tillväxt på USA- och Europalinjerna. Även på inrikeslinjerna var utvecklingen god och SAS trafik ökade med 4,5% trots att kapaciteten minskade något.

– Det är glädjande att konstatera att vi för andra månaden i rad är världens punktligaste flygbolag. Våra kunder uppskattar vår punktlighet, tidtabell och våra prisvärda biljetter och vi kommer att fortsätta att erbjuda våra resenärer ett brett utbud av populära resmål. I dagsläget har vi lanserat 36 nya linjer under 2012, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Enhetsintäkten, RASK var 0,9% lägre under april (rapporteras med en månads fördröjning), samtidigt som yielden sjönk med 3,4%. Under maj förväntas förändringen av yielden och RASK att bli som under april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag (http://www.sas.se/) med dagliga flygresor till destinationer (http://www.sas.se/resmal/) i Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 27 partners erbjuda över 1100 resmål världen över i 185 länder. För mer information, besök www.sas.se.

Latest news