Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Nya avtal överenskomna med 7 av 8 fackföreningar - förhandlingarna fortsätter

November 19, 2012 08:45

Den 12 november godkännde SAS styrelse 4Excellence NG-planen (4XNG–planen) för att adressera de utmaningar som SAS står inför. 4XNG-planen kommer att medföra en förbättrad årlig resultateffekt på cirka 3 miljarder SEK och förbättra kostnadsflexibiliteten. En av villkoren för implementeringen av planen och för tillgängligheten av den nya 3,5 miljarder SEK revolverande kreditfaciliteten är undertecknandet av fackliga avtal.

Detta villkor har ännu inte helt uppnåts, men 7 av 8 fackföreningarna har skrivit under avtalen.

Förhandlingar fortsätter och SAS kommer att publicera ytterligare information så snart som det blir tillgängligt.

SAS Group Investor Relations
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande danska och norska lagstiftningar. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november, 2012 kl 08.45 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here