Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rekordhög kabinfaktor och fortsatt god trafikutveckling

September 7, 2012 11:05

SAS koncernen transporterade 104 000 fler passagerare under augusti, en ökning med 4,7%. Samtidigt förbättrades kabinfaktorn med 1,8 procentenheter jämfört med föregående år och uppgick till 78,8%, vilket är den högsta kabinfaktorn någonsin för augusti för SAS koncernen.Trafiken fortsatte att öka under augusti och steg med 6,9%. Utvecklingen var framför allt god på de interkontinentala linjerna där trafiken ökade med 12,4%. På asienlinjerna steg trafiken med 18%, delvis tack vare linjen till Shanghai. Europatrafiken visade en god utveckling till följd av nya linjer och växte speciellt starkt till/från Sverige. Den skandinaviska inrikestrafiken fortsatte att utvecklas positivt och ökade 6,6%.

– Utvecklingen i augusti är en fortsättning på den positiva trafikutveckling i juli som bekräftade att vår satsning på fritidslinjer är rätt. Under augusti har affärsresandet återvänt efter semesterperioderna och fritidsvolymerna sjunker något. Detta är helt i linje med vår 4Excellence strategi och vi kommer arbeta vidare på att bredda vårt erbjudande för alla kundgrupper samtidig som vi förtsättar sänka våra kostnader och öka effektiviteten, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var 4,1% högre under juli (rapporteras med en månads fördröjning), än föregående år samtidigt som enhetsintäkten, RASK, ökade med 8,7%. Under augusti förväntas förändringen av yielden och RASK att bli positiv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451SAS koncernen är Norra Europas ledande flygbolagskoncern och erbjuder flygtransporter och flygrelaterade tjänster. Scandinavian Airlines och Blue1 är medlemmar i världens största flygallians, Star Alliance™. I koncernen ingår också flygbolaget Widerøe och det delägda flygbolaget Estonian Air. SAS koncernens lojalitetsprogram SAS EuroBonus infördes 1992 och har mer än 2,8 miljoner medlemmar. Under 2008 transporterade SAS koncernen 29 miljoner passagerare till över 150 destinationer. Läs mer på www.sasgroup.net

Latest news