Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Rekordhøy kabinfaktor og fortsatt god trafikkutvikling

September 7, 2012 11:05

Trafikken fortsatte å øke i august og steg med 6,9 %. Utviklingen var først og fremst god på de interkontinentale rutene der trafikken økte med 12,4 %. På asiarutene økte trafikken med 18 %, mye takket være ruten til Shanghai. Europatrafikken viste en god utvikling som følge av nye ruter og økte spesielt sterkt til/fra Sverige. Den skandinaviske innenrikstrafikken fortsatte å utvikles positivt og økte 6,6 %.

– Utviklingen i august er en fortsettelse på en god utvikling i juli som bekreftet at vår satsning på feriereisende bærer frukt. I august har våre forretningskunder kommet tilbake etter ferien og fritidsvolumene går noe ned. Dette er helt i tråd med vår 4Excellence strategi og vi kommer til å jobbe videre med et bredere tilbud til alle våre kundegrupper. Det innebærer også at vi må redusere kostnadene våre og øke effektiviteten, sier Rickard Gustafson, VD og konsernsjef i SAS.

Yielden var 4,1 % høyere i juli (rapporteres med en måneds forsinkelse), sammenliknet med juli i fjor, samtidig som enhetsinntekten, RASK, økte med 8,7 %. I august forventes endringen av yield og RASK å bli positiv.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS-konsernets trafikktall publiseres kl 11 den femte arbeidsdagen påfølgende måned. Inntektsmål (RASK og Yield) publiseres preliminært for måneden og med resultatet en måned senere. For detaljert informasjon og definisjoner om SAS-konsernets trafikkutvikling henvises til www.sasgroup.netwww.twitter.com/SAS og www.facebook.com/SASSAS

SAS er Skandinavias ledende flyselskap (http://www.sas.se/) med daglige avganger til destinasjoner (http://www.sas.se/resmal/) i Europa, USA og Asia. SAS er medlem av Star Alliance™ og kan sammen med 27 partnere tilby over 1100 reisemål verden over i 185 land. For mer informasjon, besøk www.sas.no

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here