Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Sänkning av styrelsearvoden i SAS

November 20, 2012 13:46

På årsstämman i SAS AB den 19 april 2012 fastställde årsstämman arvoden för styrelseledamöterna med oförändrade belopp jämfört med föregående år.

Som en del av SAS koncernens 4Excellence Next Generation plan har samtliga styrelseledamöter den 5 november på eget initiativ reducerat sina av årsstämman fastställda styrelsearvoden med 30 % med omedelbar verkan.

SAS Corporate Communication

SAS pressjour: +46 8 797 2944

Latest news