Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS AB (publ) utfärdar kallelse till årsstämma den 19 april 2012

March 15, 2012 12:00

 Aktieägarna i SAS AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2012.

Årsstämman äger rum kl. 14.00 på Sky City Stockholm-Arlanda. Aktieägare äger även rätt att delta i årsstämman genom teleteknisk förbindelse, kl. 14.00 på Radisson Blu, Scandinavian Hotel, Amager Boulevard 70, Köpenhamn, och kl.14.00 på Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2011.

SAS bifogar kallelsen i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451.

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 mars 2012 kl. 12.00.  

Latest news