Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS är bäst i branschen på hållbarhet

March 20, 2012 16:30

 SAS prisas för sitt hållbarhetsarbete av IDG. Enligt den omfattande varumärkesundersökningen Sustainable Bbrands är SAS bäst på hållbarhet i flygbranschen. D, detta år klättrade SAS hela 21 platser bland de 200 företag som rankades.

SAS har under en lång tid arbetat intensivt med hållbarhetsfrågor. SAS miljöarbete är bland de ledande i branschen och flygbolaget har som målsättning att sänka de totala koldioxid-utsläppen med 20 % till 2015 jämfört med 2005. Detta har lätt till SAS förbättrade position i rankningen. SAS hamnade på 31 plats av 200 företag, över 70 platser bättre än något annat flygbolag. Totalt var åtta flygbolag eller flygrelaterade företag inkluderade i undersökningen, varav British Airways rankades sämst på plats 183.

–       Vi anser att det är oerhört viktigt att ta ansvar och verka i en hållbarare riktning, därför är det väldigt glädjande att allmänheten uppskattar det hållbarhetsarbete som vi bedriver. SAS har ett välstrukturerat hållbarhetsarbete och det är en förutsättning för att nå långsiktiga resultat. För att bidra till utsläppsreduktionerna i samhället har vi som mål att reducera de totala utsläppen med 20 % till 2015 jämfört med 2005, säger SAS miljöchef Lars Andersen Resare.

SAS arbetar huvudsakligen inom fyra områden för att nå miljömålen fram till 2015: modernare och effektivare flygplan, bränslebesparingsprogram, modifikation av existerande flygplan, samt lättare produkter ombord.

–       Miljöarbete inom flygindustrin handlar inte bara om att köpa nya flygplan. Det handlar även om att utveckla effektivare sätt att använda de flygplan som används idag. Sedan början av 2000-talet har SAS tillsammans med ansvariga för flygledningen i exempelvis Sverige satsat på att utveckla effektivare flygvägar och vilket det har resulterat i SAS de gröna inflygningar som utförs idagpå bland annat Arlanda. Ett annat exempel är utvecklingen av hållbara alternativa flybränslen som kommer att introduceras i under perioden fram till 2020kommande år, säger SAS miljöchef Lars Andersen Resare.

Undersökningen Sustainable Bbrands utförs av IDG och är den största och är den mest omfattande varumärkesundersökningen på området hållbarhet i Sverige. Undersökningen baseras på FN:s riktlinjer Global Compact som anger hur företag skall arbeta med miljöansvar, för mänskliga rättigheter, bättre arbetsförhållanden och motverkan av korruption. SAS har varit anslutna till FN:s Global Compact, samt arbetat och rapporterat framdriften enligt dessa riktlinjer sedan 2003.För ytterligare information, kontakta:
Anders Lindström
PR chef, SAS
Telefon: +46 709973394
E-mail: anders.lindstrom@sas.se   

Latest news