Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS avyttrar sex fastigheter till Swedavia för 1,8 miljarder SEK

April 30, 2012 12:57

 Som ett led i den övergripande strategin att fokusera på kärnverksamheten har SAS koncernen tecknat ett avtal med Swedavia om försäljning av sex fastigheter på Arlanda, Landvetter i Göteborg och Sturup i Malmö till ett försäljningsvärde om 1 775 MSEK.

Transaktionen ger en positiv kassaeffekt på 450 MSEK och en realisationsvinst på omkring 350 MSEK som kommer bokföras under det andra kvartalet 2012. Samtidigt tecknar SAS ett hyresavtal med Swedavia. Den årliga kostnaden för hyresavtalen är neutral jämfört med ägande av fastigheterna.

“Affären är en del av vår strategi 4Excellence där vi fokuserar på kärnverksamheten samtidigt som vi frigör kapital och stärker vår finansiella beredskap”, säger Benny Zakrisson, Koncerndirektör Infrastructure och M&A.

Fastigheterna utgörs i huvudsak av hangarer, verkstäder, lager och kontor. Försäljningsprocessen, som initierades av SAS under 2011, har genomförts i internationell konkurrens.

Newsec Corporate Finance har varit rådgivare till SAS i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 kl. 12.55.  

Latest news