Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS har tecknat avtal om försäljning och utfasning av samtliga MD80-flygplan

September 13, 2012 15:00

SAS fortsätter förnyelsen av flygplansflotta och har tecknat avtal att sälja fyra MD82/87 flygplan. Därtill har köparen en köpoption på ytterligare 19 MD82 och 10 reservmotorer från SAS. Vid antagande att optionen utnyttjas fullbordar detta utfasningen av SAS MD80-flygplansflotta, vilken under mitten av 1990-talet var en av de största i världen med över 70 flygplan i drift.

Det första MD80 flygplanet som ingår i denna försäljning levererades den 11 september 2012 och resterande tre flygplan kommer att levereras under fjärde kvartalet 2012. Flygplanen och motorerna som omfattas av optionen kommer vid utnyttjande av optionen att levereras successivt från första kvartalet 2013 till första kvartalet 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen
Head of SAS Group Investor Relations
Telefon: +46 70 997 1451
E-mail: Sture.stolen@sas.se

Latest news