Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS koncernens finansiella kalender 2013

August 8, 2012 08:02

SAS koncernen planerar att under 2013 avge års- och delårsrapporter vid följande tillfällen:

Årsredovisning 2012                                            2013-02-15
Delårsrapport 1, Nov-Jan 2013                             2013-03-08
Delårsrapport 2, Feb-Apr 2013                             2013-06-11
Delårsrapport 3, Maj-Jul 2013                              2013-09-04

Delårsrapport 4, Aug-Okt 2013                            2013-12-19
Årsstämma
SAS AB’s årsstämma planeras äga rum den 20 mars 2013. Vänligen notera att detta datum har ändrats.
Trafiktal
SAS koncernens månadstrafik kommer under 2013 normalt att publiceras den femte arbetsdagen i början av varje månad kl 11.00 (CET). (Trafiktal för december månad kommer att publiceras den 11 januari 2013).

Publiceringsdatumen kan komma att ändras. För exakta datum se www.sasgroup.net under Investor Relations/Financial Calendar.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Sture Stølen, Head of SAS Group Investor Relations, +46 70 997 1451

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 augusti 2012 kl. 08.02.

Latest news