Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS offentliggör preliminärt resultat för tredje kvartalet 2012 samt information om den finansiella situationen

October 30, 2012 11:00

Efter många rykten i skandinaviska medier, meddelar SAS att de den 8 november kommer att rapportera ett positivt resultat för tredje kvartalet 2012 med et resultat före skatt på 568 MSEK.  Passagerarintäkten har ökat med 9 % och enhetskostnaden minskat med 6 %.I en mycket svår och konkurrenskraftig marknad är den positiva utvecklingen under det tredje kvartalet ett bevis på att implementeringen av strategin 4Excellence har gått enligt plan. Som ett resultat av genomförandet av 4Excellence har SAS kunnat öka passagerarintäkterna med 9 % och sänka enhetskostnaden (CASK – bränsle och valutajusterat) med 6 % procent under det tredje kvartalet 2012.
Vidare har SAS sedan en tid tillbaka signalerat behovet av ytterligare stora effektivitetsförbättringar för att säkerställa sin långsiktiga konkurrenskraft. Bolaget är för närvarande i slutförandet av en omfattande plan för att i grunden adressera sina kostnader på lång sikt, för att öka kostnadsflexibiliteten, minska komplexiteten och också minska effekten av den potentiella nedskrivningen av eget kapital under 2013 på grund av ändrade redovisningsregler för pensioner. Resultat effekten av denna plan beräknas uppgå till cirka 3 miljarder SEK. Planen omfattar även avyttring av tillgångar utanför kärnverksamheten för att minska bolagets långsiktiga beroende av tredjeparts finansiering framöver. Dessa avyttringar uppgår till cirka 3 miljarder SEK.
Mot bakgrund av vikten av denna plan, beräknas ett styrelsebeslut att fattas om planen och sedan kommuniceras inom en snar framtid.
SAS nuvarande finansiella beredskap är 17 % med likvida medel motsvarande 2,4 miljarder SEK och tillgängliga kreditfaciliteter på 4,7 miljarder SEK som löper ut i juni 2013. SAS är för närvarande i förhandlingar om förlängning och om storleken av dessa kreditfaciliteter och bankfaciliteter. Den slutliga utformningen av den övergripande planen för att hantera företagets kostnadsstruktur och genomförandet av avyttringen av tillgångar är en viktig del av förhandlingarna.
Bolaget kommer att ge ytterligare uppdateringar när väsentliga förändringar inträffar.

SAS Communication, Sverige, Tel: +46 8 797 2944
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument samt motsvarande dansk och norsk lagstiftning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2012 kl 11.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here