Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS reducerar med 300 heltidstjänster inom administration

January 18, 2012 12:30

Som en del av de redan planerade kostnadsreduktionerna i den nya strategiska plattformen 4Excellence, minskar SAS antalet heltidstjänster med 300 inom administrationen.Ett av huvudmålen i 4Excellence är 3-5% sänkt enhetskostnad årligen, vilket för 2012 motsvarar cirka 2 miljarder SEK. SAS vidhåller sin prognos om ett marginellt positivt resultat för 2011, men som tidigare kommunicerats blir implementeringen av initiativen i 4Excellence än mer avgörande på grund av en ökad osäkerhet under 2012, i form av konjunkturutveckling, ökad prispress och fortsatt mycket höga bränslepriser.

En konkret del av kostnadsreduktionerna är ett beslut om att minska antalet heltidstjänster med 300 inom administrationen.

”Det är avgörande att vi genomför en enhetskostnadssänkning om 3-5% årligen för att stärka vår konkurrenskraft. En del av detta är att minska antalet anställda i administrationen. Samtidigt som jag beklagar att det kommer att innebära att duktiga och lojala medarbetare kommer att lämna SAS är jag övertygad om att åtgärderna är nödvändiga. Med den lojalitet och det engagemang som finns i SAS kommer vi nu att kraftsamla för att säkra vår långsiktiga konkurrenskraft.” säger Rickard Gustafson vd och koncernchef SAS.

För ytterligare information kontakta

SAS pressjour
+46 8 797 2944

SAS Group Investor Relations
SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2012 kl 12.30.  

Latest news