Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS senarelägger rapporten för tredje kvartalet till senast 12 november

November 8, 2012 08:00

Den 30 oktober 2012 meddelade SAS att bolaget var i förhandlingar om förlängning och om storleken av kreditfaciliteter och bankfaciliteter, samt ett positivt preliminärt resultat för tredje kvartalet. Färdigställandet av SAS genomgripande plan för att adressera bolagets kostnadsstruktur och genomföra avyttring av tillgångar utgör en väsentlig del av dessa förhandlingar.
Betydande framsteg har gjorts i förhandlingarna och avseende den genomgripande planen, och båda förväntas vara klara inom de närmaste dagarna. Bolaget har därför beslutat att senarelägga publiceringen av den slutliga rapporten för tredje kvartalet 2012 till senast den 12 november 2012 kl 08.00 CET. I samband härmed kommer bolaget även att meddela resultatet av förhandlingarna samt att presentera planen. 

SAS Communication, Sverige, Tel: +46 8 797 2944

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument samt motsvarande dansk och norsk lagstiftning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2012 kl 08.00 CET.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here