Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

SAS startar om med en ny offensiv plan

November 12, 2012 08:03

En ny genomgripande plan ska bana väg för ett nytt, starkt och konkurrenskraftigt SAS. Planen ska genomföras till fullo och nya kollektivavtal måste ingås på mycket kort tid för att SAS ska få tillgång till nödvändig finansiering.Med planen startar SAS om och sätter en helt ny plattform för framtiden. Det är en omfattande plan som kräver mycket av hela organisationen men som är nödvändig för att möta de förutsättningar som råder i marknaden. Den möjliggör att bolaget effektivt kan konkurrera på den växande privatresemarknaden och samtidigt behålla sin starka position på den viktiga affärsresemarknaden. SAS kan därmed fortsatt erbjuda sina 27 miljoner resenärer ett överlägset nätverk och konkurrenskraftiga resetjänster.

Med planen får SAS fullt ut marknadsmässiga villkor i alla kollektivavtal, eliminerar byråkratin genom centralisering och reduktion av administrationen, samt ökar flexibiliteten genom att lägga ut mer arbetsuppgifter på externa leverantörer.
SAS har fått uppbackning till planen från sina banker och huvudaktieägare, som tillsammans på lika villkor gör en kredit tillgänglig för SAS. Uppbackningen är villkorad av att SAS plan genomförs tillfullo, och helt konkret ska nya kollektivavtal vara undertecknade på mycket kort tid.

Totalt omfattar planen årliga besparingar på cirka 3 miljarder SEK samt försäljning av tillgångar motsvarande cirka 3 miljarder SEK, vilket gör SAS mindre beroende av externa kreditgivare i framtiden.

En enhällig styrelse stödjer den framlagde planen och rekommenderar alla anställda att ställa sig bakom den. Styrelsen i SAS träffas igen söndag 18 november 2012 för att besluta om förutsättningarna för planens genomförande.

“Detta är vårt “final call”, om vi ska finnas kvar. Vi har fått denna sista chans att starta om och genomföra dessa fundamentala förändringar. Jag vet att vi kräver mycket av våra medarbetare, men det finns ingen annan väg. Jag hoppas att våra lojala och dedikerade medarbetare har viljan att kämpa för att SAS ska överleva och därmed säkra våra arbetsplatser. Gör vi det kan vi långsiktigt investera i nya flygplan och utveckla vår verksamhet, så att SAS även framöver kan spela en viktig roll för många miljoner människor i Skandinavien” säger Rickard Gustafson, koncernchef i SAS.

SAS medarbetare informeras om planen och kraven i de nya avtalen på interna möten idag och de kommande dagarna.

SAS Group Communication
För mer information Se bifogat faktablad

Det kommer hållas en telefonkonferens för journalister idag den 12 november kl. 09:00.  Ring in på 08-5876 9445 uppge kod 5345938  

VD Rickard Gustafson SAS Group presenterar huvuddragen i planen 4Excellence Next Generation. Kontakta SAS pressavdelning 08-797 2944 för att bli uppskriven för en enskild telefonintervju.

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here