Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Styrelsen har beslutat att villkoren för införandet av 4Excellence NG är på plats

November 19, 2012 15:46

– 8 av 8 nya fackliga avtal har undertecknats 19 november. Avtalet med den danska pilotföreningen är villkorat av godkännande av 1/3 av föreningens medlemmar ~ 4Excellence Next Generation-planen (4XNG–planen) har en målsättning om cirka 3 miljarder SEK i årliga resultatförbättringar genom minskade kostnader och förenklad struktur, samt cirka 3 miljarder SEK i ökad likviditet genom avyttring av tillgångar

~ Ny kreditfacilitet om 3,5 miljarder SEK från banker och huvudaktieägare för att säkerställa finansiell beredskap villkorad av att parlamentariska godkännanden erhålls samt att godkännande av 1/3 av dansk pilotförenings medlemmar sker

Den 12 november godkände SAS styrelse 4XNG-planen för att adressera de utmaningar som SAS står inför. 4XNG-planen kommer att medföra en förbättrad årlig resultateffekt på cirka 3 miljarder SEK och förbättra kostnadsflexibiliteten genom

·          Nya kollektivavtal för anställda
·          Centralisering av administrativa funktioner 
·          Sänkta ersättningsnivåer för att uppnå marknadsmässighet
·          Nya pensionsvillkor
·          Outsourcing av Call Centers och Ground Handling

SAS meddelade också att man nått ett villkorat avtal om att öka befintlig kreditfacilitet på 3,1 miljarder SEK till 3,5 miljarder SEK och att förlänga löptiden till 31 mars 2015.

Den nya kreditfaciliteten tillhandahålls av sju av SAS nuvarande långivare och SAS huvudaktieägare (den svenska, danska och norska staten samt KAW) på lika villkor. Tillgängligheten av den nya kreditfaciliteten är villkorad av slutlig dokumentation, parlamentariska godkännanden (i förekommande fall), och undertecknade kollektivavtal som är en central och integrerad del av 4XNG-planen.

Villkoret att ha samtliga 8 fackliga avtal påskrivna är uppnått. Dansk Pilotförening ska rösta om avtalet bland sina medlemmar inom de närmaste dagarna. Avtalet är beroende av att minst 1/3 av medlemmarna röstar för. Tillgängligheten på den nya kreditfaciliteten är fortfarande (i förekommande fall) villkorad av parlamentariska godkännanden.

SAS Group Investor Relations

SAS offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument och motsvarande dansk och norsk lagstiftning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november, 2012 kl 15:40 CET.

Latest news