Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Trafiken växte med 6,3% – goda bokningsnivåer i slutet av november

December 7, 2012 11:01

SAS koncernens trafik ökade med 6,3% under november och antalet passagerare ökade med 2,7% och uppgick till 2,1 miljoner.

Trots osäkerheten som uppstod kring SAS i samband med förhandlingarna av nya fackliga kollektivavtal uppvisar koncernen en trafikökning på 6,3% under november. De interkontinentala linjerna fortsatte att växa mer än genomsnittet med en tillväxt på 9,9%. Därutöver var tillväxten god på europalinjerna. Totala kabinfaktorn sjönk marginellt med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år

–       November var en dramatisk månad för SAS. Mot den bakgrunden kan vi vara nöjda med att trafiken växte med 6,3%. Det är också  mycket glädjande att se det starka gensvaret på den kampanj som vi lanserade i slutet av november. Att vi så snabbt återfått passagerarnas förtroende är naturligtvis glädjande, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var 3,1% högre under oktober (rapporteras med en månads fördröjning), än föregående år samtidigt som enhetsintäkten, RASK, ökade med 6%, vilket var högre än förväntat. Under november förväntas förändringen av yield och RASK bli i nivå med föregående år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Stølen, VP Head of SAS Group Investor Relations +46 8 797 1451

SAS koncernens trafiktal publiceras kl 11 den femte arbetsdagen följande månad. Intäktsmått (RASK och Yield) publiceras preliminärt för månaden och med utfallet en månad senare. För detaljerad information och definitioner om SAS koncernens trafikutveckling hänvisas till www.sasgroup.net

SAS är Skandinaviens ledande flygbolag (http://www.sas.se/) med dagliga flygresor till destinationer (http://www.sas.se/resmal/) i Europa, USA och Asien. SAS är medlem i Star Alliance™ och kan tillsammans med 27 partners erbjuda över 1100 resmål världen över i 185 länder. För mer information, besök www.sas.se.

Latest news