Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

151 000 flere passasjerer og god vekst på innenrikstrafikken

May 8, 2013 11:15

SAS konsernet fraktet 2,5 millioner passasjerer i april, en økning på 151 000, tilsvarende 6,5 %. Den nye ruten til San Francisco er blitt godt mottatt med en gjennomsnittlig kabinfaktor på over 80 % i april.SAS konsernet har hatt en positiv passasjerutvikling i løpet av måneden. Spesielt økte antall passasjerer sterkt på innenriksruter der veksten var på 10 %, med sterkest vekst i de norske og danske hjemmemarkedene. Kabinfaktoren hadde en negativ utvikling i løpet av april, noe som forklares ved åpningen av åtte nye ruter i Europa der den sesongmessige etterspørselen fortsatt er relativt lav, samt påsken.
– Trafikktallene for april viser at SAS er på rett vei. Høydepunktet denne måneden var SAS tilbakekomst til den amerikanske vestkysten. Det er inspirerende å se hvilken velkomst San Francisco-ruten fikk, selv i USA. Vi går nå med optimisme inn i høysesongen og ser frem til å åpne ytterligere 17 nye ruter i mai og juni, sier Rickard Gustafson, konsernsjef i SAS.
Yield og RASK var som forventet henholdsvis 2,7 % og 3,9 % lavere i mars enn i foregående år (rapportert med én måneds forsinkelse). I april 2013 forventes endringen i yield å bli positiv sammenlignet med forrige år, og RASK å være lik med fjoråret.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
SAS presseavdeling, tel: +47 64 81 88 00

SAS-konsernets trafikktall publiseres kl. 11.00 den femte arbeidsdag påfølgende måned. Måling av inntekter (RASK og yield) publiseres samtidig, men med én måneds forsinkelse. For ytterligere opplysninger og definisjoner av SAS konsernets trafikkutvikling, besøk www.sasgroup.net.
SAS er Skandinavias ledende flyselskap med daglige avganger til destinasjoner i Europa, USA og Asia. SAS er med i Star Alliance™ og kan sammen med 27 partnere tilby over 1100 reisemål verden over i 185 land. Se også www.sas.no.

Latest news