Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Fler avgångar och fler passagerare

October 7, 2013 11:02

SAS koncernens trafik steg med 1,6% under september. Under månaden transporterade koncernen 2,7 miljoner passagerare. Ökningen drevs främst av en god passagerartillväxt på inrikes-och intraskandinaviska linjerna på cirka 4%.Efter ökningen med 32 nya linjer under sommaren anpassade SAS under september trafikprogrammet mot de mer traditionella affärsdestinationerna och en kapacitetsökning på de norska och svenska marknaderna. Totalt ökade SAS kapaciteten med 5,2%. Den högre kapaciteten absorberades inte helt av ökad trafik vilket gjorde att totala kabinfaktorn sjönk med 2,6 procentenhet till 73,9%.

–       Under september ökade vi med flera avgångar på de mer traditionella affärsdestinationer dit de mer frekventa resenärerna önskar flyga. SAS har ett mycket starkt erbjudande för denna målgrupp, men vi fortsätter också att komplettera trafikprogrammet med attraktiva fritidsdestinationer i Europa som också efterfrågas av våra kunder. Konkurrensen fortsätter att vara mycket hård vilket betyder att det är helt nödvändigt att vi fortsätter att leverera på vår omstruktureringsplan, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Yielden var under augusti 6,1% lägre än föregående år (rapporteras med en månads fördröjning) och RASK var 5,2% lägre. Det är förväntat och en naturlig konsekvens av att SAS flög på längre sträckor till fler fritidsbetonade destinationer under sommaren. Under september 2013 förväntas förändringen av yield och RASK också att bli negativ.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
SAS pressjour, tel +46 8 797 2944

Latest news