Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Förändring i valberedningen för SAS AB

November 6, 2013 10:00

Vid årsstämman i SAS AB den 20 mars 2013 utsågs ledamöter till valberedningen i SAS AB. Information om valberedningens sammansättning har tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande och via bolagets hemsida.

SAS AB har informerats om att Danmarks Nationalbank sålt samtliga sina aktier i SAS AB. Karsten Biltoft som företrätt Danmarks Nationalbank i SAS valberedning har därför, i enlighet med den av årsstämman fastställda Instruktionen för valberedningens arbete, ställt sin plats till förfogande.

Valberedningen, som påbörjat sitt arbete inför årsstämman 2014, har gjort bedömningen att den, efter Karsten Biltofts avgång, alltjämt kan fullgöra sitt uppdrag i enlighet med sin instruktion utan att utse någon ny ledamot att ersätta Karsten Biltoft. Valberedningen kommer således att fortsätta sitt arbete med kvarvarande fyra ledamöter.

Efter ovanstående ändring består valberedningen av följande fyra personer:

Jonas Iversen, Finansdepartementet, för svenska staten, ordförande

Peter Brixen, Finansministeriet, för danska staten

Knut Utvik, Nærings- og handelsdepartementet, för norska staten

Peter Wallenberg Jr, för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

SAS GROUP INVESTOR RELATIONS

För ytterligare information:

Jonas Iversen, Finansdepartementet, +46-8-405 22 44

Latest news

We at SAS use cookies to optimize our websites for your needs. By using this website you consent to our cookies policy. If you want to find out more or disable cookies, please click here